Pers

De Big Brother Awards in Vlaanderen

Elk jaar ontvangt een persoon, een onderneming, een overheidsinstelling of een maatregel de "prestigieuze" Big Brother Award. De prijs ontleent zijn naam aan de totalitaire leider Big Brother uit het boek 1984 van George Orwell.

In Vlaanderen worden de Big Brother Awards uitgereikt door de Liga voor mensenrechten i.s.m. enkele partners actief in het ‘privacyveld’. Wie wint de beschamende prijs van grootste privacyschender van het jaar? Zowel het brede publiek als een professionele jury buigen zich over een shortlist van genomineerden aangedragen door de organisatoren.

Waarom BBA's? Privacy is een fundamenteel mensenrecht dat vandaag meer dan eens met de voeten getreden wordt en vaak, al dan niet vrijwillig, te grabbel wordt gegooid. Vanuit onze missie vinden we het als Liga voor Mensenrechten een absolute prioriteit om dit thema meer in de spotlights te plaatsen.

De Big Brother Awards zijn tegelijk een campagne en een event. In de weken voorafgaand aan de uitreiking vragen we het brede publiek middels een publieke campagne een stem uit te brengen voor één van de kandidaten. Daarnaast kan men zich inschrijven voor het event bestaande uit een awardshow, de eigenlijke uitreiking van de awards, voorafgegaan door een inhoudelijke namiddag. Het namiddagprogramma bestaat uit debatten, lezingen en workshops over de genomineerde kandidaten. Het volledige programma vind je hier vanaf september.

De Liga voor Mensenrechten

Mensenrechten behoren tot de basis van onze vrije en democratische samenleving. Het is onze missie om schendingen van mensenrechten in België te voorkomen en aan te klagen.

Hiertoe vergroten we het draagvlak voor mensenrechten (informeren, sensibiliseren en maatschappelijk engageren), inspireren en bekritiseren we het beleid van de Belgische overheden en vechten we mensenrechtenschendingen in België juridisch aan. Dit doen we binnen vier kernthema’s: detentie, privacy, vrijheid & veiligheid en discriminatie.

Waarom BBA’s?

Privacy is een fundamenteel mensenrecht dat vandaag meer dan eens met de voeten getreden wordt en vaak, al dan niet vrijwillig, te grabbel wordt gegooid. Vanuit onze missie vinden we het als Liga voor Mensenrechten een absolute prioriteit om dit thema meer in de spotlights te plaatsen.

Thema: Big Brother ís watching us.

VOOR UW VEILIGHEID WORDT DIT GESPREK OPGENOMEN

Is privacy een struikelblok in de strijd tegen terreur?

Deze site gebruikt cookies, wenst u verder te surfen? We kunnen niet rap genoeg klikken op het antwoord dat we verder wensen te surfen. Bedrijven en overheden willen zoveel mogelijk van ons weten, en doen dat door ons surfgedrag te bestuderen, onze telefoongesprekken te (laten) registreren, ons doen en laten in de publieke ruimte te tracken, middels bijzondere opsporingsmethoden, …. We zijn koopwaar geworden. Voor (gratis) gebruik lijken we bereid een deel van ons privéleven te grabbel te gooien. De overheid, die ons zou moeten beschermen tegen privacyschendingen, bemachtigt deze informatie die door bedrijven wordt verzameld niet alleen, ze houdt ons zelf ook in de gaten. We zijn dus niet enkel koopwaar, maar Big Brother ís watching us!

Het recht op privacy is verankerd in onze Grondwet en in tal van internationale en Europese verdragen. Zij mag enkel worden ingeperkt indien dit absoluut noodzakelijk is. De Liga stelt echter vast dat onder het mom van de strijd tegen terrorisme onze privacy steeds gemakkelijke en verder wordt ingeperkt. De overheid kan inmiddels alle informatie over jou aan elkaar linken: hoelang bel en mail je, met wie, waar en wanneer? Ook slaat ze alles op; misschien heeft ze het ooit nodig, redeneert ze. Telefoontaps, nachtelijke huiszoekingen, … worden alsmaar gemakkelijker; iedereen kan er slachtoffer van worden. Wat als al deze informatie in de verkeerde handen valt? Waarom moet een overheid álles van iédereen weten? Het veel gehoorde antwoord: ‘Om de veiligheid van de burgers te kunnen garanderen.’ Maar is dat wel zo? En welke tol willen we betalen voor deze ‘vermeende’ veiligheid?

De vraag die wij ons hierbij zouden moeten durven stellen: heeft niet iedereen iets te verbergen? Zou jij je lief, werkgever of verzekeraar al jouw berichtjes laten lezen? Je hoeft geen slecht mens te zijn om iets te willen verbergen.

Genomineerden en partners

Het massale screenen van burgers #wiemagnaarTomorrowland?

Liga voor Mensenrechten

Afgelopen zomer screende de overheid massaal burgers, namelijk Tomorrowland-festivalgangers. Deze praktijk bleek onwettelijk en een duidelijke schending van het (mensen)recht op privacy, maar vooral een voorbeeld van de steeds verder evoluerende drang van onze overheden om haar burgers te controleren. Dit is een schadelijke evolutie die dan ook een halt moet worden toegeroepen.

Het netwerk van slimme camera’s #alleverplaatsingenverdacht

Datapanik

Met meer dan 47.000 plaatsen waar camera’s staan in België, is er geen ontsnappen meer aan. Veel van die camera's worden ook steeds 'slimmer'. Maar onder het mom van de strijd tegen terrorisme, georganiseerde misdaad en overlast, worden veel meer data verzameld dan we beseffen. Er wordt een hoogtechnologisch spinnenweb geweven dat ongeziene mogelijkheden biedt om elke burger individueel te volgen.

De aangepaste wet op bijzondere onderzoeksmethoden #powerforbigbrother

La Ligue des Droits de l’Homme

De gewijzigde BOM-wet schendt ons recht op privacy en verschuift de bevoegdheden van de (onafhankelijke) onderzoeksrechter naar het (niet gegarandeerd onafhankelijke) Openbaar Ministerie.

Smart Cities #beheersdeburger

Progress Lawyers Network

Steeds meer steden en gemeenten profileren zich als ‘Smart Cities’ en verzamelen zonder enige toestemming en zonder welomschreven doeleinden massaal data van hun inwoners. Zo komt iedereen zonder het te beseffen in het vizier van grootschalige datavergaring. Het is dringend tijd om de privacy van de burgers terug op de agenda van de lokale overheden te plaatsen en het evenwicht te herstellen.

De Europese trend van ‘state hacking’ #staatsmalwareinjecomputer

EDRi

Je telefoon(s) en computer(s) zijn net een pak minder veilig geworden – je kan de Belgische overheid met de vinger wijzen. Het afgelopen jaar nam ze immers een wet aan die de uitvoerende macht (o.m. politie) de toestemming geeft om zichzelf toegang te verschaffen tot berichten, videobeelden en andere persoonlijke gegevens. Hiermee volgt de Belgische overheid de Europese trend waarbij overheden zogenaamde ‘malware’ financieren of ontwikkelen en vooral gebruiken.

Praktisch

De jury- en publieksprijs van de Big Brother Awards 2017 worden uitgereikt op vrijdag 13 oktober in de Koninklijke Vlaamse Schouwburg, TOPzaal in Brussel. De deuren openen om 18:30 uur.

Voor meer info:

09/223 07 38 (Greet Van Dael)
info@bigbrotherawards.be
https://bigbrotherawards.be
Logo's